Manoukian

-Осветителна и силова ел.инсталации; 

-На всички помещения са направени светлотехнически изчисления;
-Слаботокови ел.инсталации
-Пожароизвестяване