Bijou Brigitte

-Осветителна и силнотокова ел.инсталации;
-На всички помещения са направени светлотехнически изчисления.