Проектиране на електрически инсталации и пожароизвестяване

Елдизайн ЕООД е основано през 2005г. и е приемник на ЕТ „Елдизайн - Румен Радулов". Предметът на дейност на дружеството е проектиране на вътрешни и външни електрически инсталации, мрежи, съоръжения и пожароизвестяване.

Фирмата е проектирала над 650 обекта в цялата страна и в чужбина с РЗП от 50кв.м. до 300 000кв.м., с различна сложност и предназначение.

 Във фирмата работят на трудов договор 8 инженера, от които двама с пълни проектански права. Екипът е сработен в продължение на години и разполага с голям капацитет за работа. Ръководител и главен инженер е Румен Радулов.

Работим успешно по проекти, съвместно с инвеститори, проджект мениджъри, архитекти и проектанти от България, Великобритания, Испания, Австрия, Германия, Словения, Израел, Полша, Русия, Украйна, Ливан, Македония.

При проектирането защитаваме интересите на Възложителя и спазваме действащите в РБългария и Европейския съюз нормативи, стандарти и добрите практики в областта.

Имаме специална програма за обучение и развитие на проектантите като за целта поддържаме тесни връзки с представителите за България на лидерите в световната електро инсталационна промишленост.

Разполагаме с модерна материална база - лазерна широкоформатна печатна машина, машина за сгъване на чертежи, по-малки принтери, скенери и компютри. Използваме изцяло лицензиран софтуер, вкл. CAD системи, специализирани изчислителни програми и др. Имаме разработени собствени програми и ноу-хау.

За контакти:
E-mail: [email protected]