Мълниезащитна

 

Проектиране на мълниезащита на жилищни, обществени, административни, производствени и други сгради и открити пространства. В зависимост от конкретните особености на обекта се предвиждат:

  • Конвенционална – с мълниеприемни мачти и мълниеприемна мрежа
  • активна – с мълниеприемници с изпреварващо действие.

Проектира се съгласно стандарт БДС EN 62305 и Наредба №8 / 28.12.2004 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства като изчисленията се правят по методите на Защитен ъгъл,  Електро-геометрична сфера, Мълниеприемна мрежа.