Заземителна

Проектиране на заземителни инсталации на жилищни, обществени, административни, производствени и други сгради, площадкови мрежи и други. Проектират се заземителни инсталации с линеен заземител, точкови заземители, фундаментен заземител.