Компенсационни кондензаторни устройства

Определяне на необходимостта от компенсация на реактивна мощност и избор на комплектни кондензаторни устройства.