Аварийно-оповестителни и озвучителни

 

Проектиране на аварийно-оповестителни системи в административни и обществени сгради, хотели и други.
Аварийно-оповестителните системи се проектират в съгласно Наредба Iз-1971/29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.