Контакти

„Елдизайн“ ЕООД

гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" №239

E-mail: [email protected]

Управител: инж. Румен Радулов

моб. +359 888 335 451