Комплекс „Грами“

Приблизително РЗП 22000кв.м.

Комплекс от сгради, състоящ се от: две жилищни сгради, административна сграда на 19 етажа, хотел, магазин на две нива, сутерени две нива с подземни гаражи и трафопост. Проектирани инсталации:

-Еднолинейни схеми на ел. табла и захранващи линии;
-Осветителна и силова инсталации;
-Светлотехнически изчисления;
-Мълниезащитна  инсталация;
-Заземителна инсталация;
-Озвучителна инсталация;
-Телефонна  инсталация;
-Инсталация за компютърна мрежа;
-Тръбна инсталация за кабелна телевизия;
-Sos система;
-Пожароизвестяване