МОЛ Илиенци

 

Приблизително РЗП 8000кв.м.

Преустройство на съществуващи сгради в търговски център. Състои се от отделни магазинни клетки, магазин от веригата Техномаркет и пешеходни зони. Проектирани инсталации:

-Еднолинейни схеми на ел. табла и захранващи линии;
-Осветителна и силова инсталации;
-Светлотехнически изчисления;
-Мълниезащитна инсталация;
-Заземителна инсталация;
-Компютърна и телефонна инсталация;