Проекти

Складова база – с. Лозен

Сградата представлява едноетажна постройка, с 2 броя офиси и 2 броя складови пространства.

Проектирани инсталации:
-Еднолинейни схеми на ел.табла и захранващи линии;
-Осветителна и силнотокова инсталация; светлотехнически изчисления;
-Мълниезащита;
-Заземителна инсталация;
-Телефонна инсталация;
-Компютърна мрежа;
-Тръбна инсталация за кабелна телевизия;
-Видео-домофонна инсталация