Вилна сграда - гр. Варна, м. Долна трака

Проекти

Вилна сграда - гр. Варна, м. Долна трака

Жилищна сграда състояща се от 4 етажа с апартаменти.

Проектирани инсталации:
-Площадкови ел.инсталации
-Еднолинейни схеми на ел.табла и захранващи линии;
-Осветителна и силнотокова инсталация; светлотехнически изчисления;
-Мълниезащита;
-Заземителна инсталация
-Телефонна инсталация;
-Компютърна мрежа;
-Тръбна мрежа за кабелна ТВ;
-Домофонна инсталация