Жилищна група Киноцентър

Проекти

ГРУПА ОТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - в.з. ''Киноцентър III, гр. София

Обекта включва 5 отделни еднофамилни къщи.

Проектирани инсталации:
-Площадкови ел.инсталации
-Еднолинейни схеми на ел.табла и захранващи линии;
-Осветителна и силнотокова инсталация; светлотехнически изчисления;
-Мълниезащита;
-Заземителна инсталация;
-Телефонна инсталация;
-Компютърна мрежа;
-Видео-домофонна инсталация