Спортни площадки

Многофункционални игрища в: гр. Любимец, гр. Симеоновград, гр. Белоградчик

Проектирани инсталации:

-Площадкови ел.инсталации
-Еднолинейни схеми на ел.табла и захранващи линии;
-Осветителна и силнотокова инсталация; светлотехнически изчисления;
-Мълниезащита;
-Заземителна инсталация