МБАЛ - Свищов

Реконструкция, обновяване и оборудване на съществуващата МБАЛ в гр. Свищов.

Проектирани инсталации:
-Пожароизвестяване;
-Аварийно оповестителна система