Англо-Американско Училище - София

Пристройка на нова учебна сграда за основно и средно образование със спортна част към съществуваща сграда на Англо – Американско Училище в София.

Пристройката се състои от два функционално обособени блока, които съдържат учебни зали, административни кабинети с рецепция, спортна зала с обслужващи помещения и кабинет за медицинско обслужване.

Приблизително РЗП 8700 кв.м.

Проектирани инсталации:

-Еднолинейни схеми на ел.табла и захранващи линии;
-Площадкови ел.инсталации;
-Фасадно и районно осветление
-Осветителна и силнотокова инсталация; На всички помещения са направени светлотехнически изчисления;
-Мълниезащитна инсталация;
-Заземителна инсталация;
-Телефонна инсталация;
-Компютърна мрежа;
-Пожароизвестяване;
-Аварийно оповестяване;
-СОТ и видеонаблюдение