Оптична мрежа кв. Бояна – гр. София

Оптичната мрежа ще се изгради във вече съществуваща канална мрежа и в ново проектирана канална мрежа. Възложител на проекта е „Вестител БГ" АД.