Абритус

Консервационно-реставрационни работи и експониране на Християнски култов комплекс и Крепостна стена на територията на АР „Античен град Абритус", гр.Разград.
Преустройство и адаптация на съществуваща сграда на бивша пералня в Интерактивен музей „Абритус".

Музеят се състои два етажа с интерактивни експозиционни зали.

Проектирани инсталации:
-Площадкови ел.инсталации;
-Ел.табла и захранващи линии;
-Районно осветление и фасадно осветление;
-Осветление на археологически находки;
-Осветителна и силова инсталации;
-Телефонна инсталация;
-Компютърна мрежа;
-Окабеляване за мултимедия;
-Мълниезащита;
-Заземителна инсталация;
-Пожароизвестяване