Dunkin' Donuts

Заведение за бързо хранене - част от веригата Dunkin' Donuts, намира се в търговски център "Тhe mall" - гр. София.

Проектирани инсталации:
-Еднолинейни схеми на ел.табла и захранващи линии;
-Осветителна и силнотокова инсталация; светлотехнически изчисления;
-Телефонна инсталация;
-Компютърна мрежа;
-Пожароизвестяване