Военна база на САЩ – Ново село, обл.Сливен

Базов лагер за 2500 войници. Съдържа общо 77 сгради с различно предназначение.

Проектът е разработен съгласно изискванията и препоръките на Корпуса на инженерите на САЩ и действащите български и американски нормативи и стандарти.