Nordsee

-Осветителна и силнотокова ел.инсталации; 

-На всички помещения са направени светлотехнически изчисления;
-Пожароизвестяване