Български спортен тотализатор

Проекти

Български спортен тотализатор

Преустройство на сграда за бадминтон и фехтовка в компютърен център и административна част за нуждите на ДП БСТ.
Приблизително РЗП 1240 кв.м.

Проектирани инсталации:
-Еднолинейни схеми на ел.табла и захранващи линии;
-Осветителна и силнотокова инсталация; светлотехнически изчисления;
-Мълниезащита;
-Заземителна инсталация;
-Телефонна инсталация;
-Компютърна мрежа;
-Пожароизвестяване;
-Аварийно оповестителна система