Банкови офиси на ЦКБ

Повече от 80 банкови офиса на Централна кооперативна банка. Проектирани инсталации:

-Осветителна и силнотокови инсталации. На всички помещения са направени светлотехнически изчисления ;
-Компютърна мрежа;
-Телефонна инсталация;