Банков офис на Уникредит Булбанк

Проектирани инсталации:

-Осветителна и силнотокови инсталации. На всички помещения са направени светлотехнически изчисления ;
-Компютърна мрежа;
-Телефонна инсталация;