Образователен център Момчиловци Смолян

Проекти

Образователен център - с. Момчиловци, общ. Смолян

Преустройство на училищна сграда в с. Момчиловци, общ. Смолян, в съвместен практико-приложен център за образователни, изледователски, и др.форми на устойчив туризъм, управление на туристическите дестинации и трансгранични дейности в с.Момчиловци.

Проектирани инсталации:
-Еднолинейни схеми на ел.табла и захранващи линии;
-Осветителна и силнотокова инсталация; светлотехнически изчисления;
-Мълниезащита;
-Заземителна инсталация;
-Телефонна инсталация;
-Компютърна мрежа;
-Инсталация за кабелна телевизия;
-Пожароизвестяване